Nghệ sĩ biến cơ thể người thành tác phẩm nghệ thuật đáng kinh ngạc

Rugile

Member
Tham gia
25/6/18
Bài viết
65
Reaction score
0
Điểm
6
Có thể nói rằng sự xuất hiện của con người, văn hóa và thiên nhiên là chủ đề trung tâm của nghệ thuật trong nhiều thiên niên kỷ. Một số người thậm chí có thể cho rằng những chủ đề này đã đi đôi với nghệ thuật từ muôn thuở.

Đây là nơi các tác phẩm của Gesine Marwedel phát huy tác dụng. Cô kết hợp các chủ đề về ngoại hình con người, thiên nhiên và động vật thành một, và tập trung chúng vào chính cơ thể con người. Cô ấy tạo ra những bức tranh cơ thể tuyệt vời này giống như bất cứ thứ gì từ động vật đến vật trừu tượng, và làm như vậy với sự sang trọng và bậc thầy khó có thể sánh được. Cô ấy kết hợp các hình ảnh với cơ thể con người rất tốt, đến nỗi đôi khi khó có thể nhìn thấy "bức vẽ".


0.jpg
1.jpg
amazing-body-art-5-1-6034f246bcc13__700.jpg
amazing-body-art-5-7-6034f1137d6f0__700.jpg
amazing-body-art-5-16-6034f14a4007f__700.jpg
Draft-603435a821d5d__700.jpg
Draft-603435b4a379d__700.jpg
Draft-603435993326c__700.jpg
gesine_marwedel_20210222_5-60342b372cf96__700.jpg
gesine_marwedel_20210222_6-60342b3200bf3__700.jpg
gesine_marwedel_20210222_7-60342b3391435__700.jpg
gesine_marwedel_20210222_8-60342b2f39328__700.jpg
gesine_marwedel_20210222_9-60342b2b6b35f__700.jpg
gesine-marwedel-body-art-image-5-6034dd742742a__700.jpg
OUNIKrDtYjyyVieJLvZ3_GesineMarwedel1-6034dd471f1d3__700.jpg
The-animals-painted-on-this-artists-contorted-models-will-stir-your-mind-6034bc5c0d517__700.jpg
The-animals-painted-on-this-artists-contorted-models-will-stir-your-mind-6034bc6ebb7c7__700.jpg
The-animals-painted-on-this-artists-contorted-models-will-stir-your-mind-6034bc7a2aa74__700.jpg
The-animals-painted-on-this-artists-contorted-models-will-stir-your-mind-6034bc7fa17bc__700.jpg
The-animals-painted-on-this-artists-contorted-models-will-stir-your-mind-6034bc8d86715__700.jpg
The-animals-painted-on-this-artists-contorted-models-will-stir-your-mind-6034bc9b6f19b__700.jpg
The-animals-painted-on-this-artists-contorted-models-will-stir-your-mind-6034bc9d87587__700.jpg
The-animals-painted-on-this-artists-contorted-models-will-stir-your-mind-6034bc55cb320__700.jpg
The-animals-painted-on-this-artists-contorted-models-will-stir-your-mind-6034bc67ec646__700.jpg
The-animals-painted-on-this-artists-contorted-models-will-stir-your-mind-6034bc73cf717__700.jpg
The-animals-painted-on-this-artists-contorted-models-will-stir-your-mind-6034bc570cae8__700.jpg
The-animals-painted-on-this-artists-contorted-models-will-stir-your-mind-6034bc750a0fc__700.jpg
The-animals-painted-on-this-artists-contorted-models-will-stir-your-mind-6034bc937f698__700.jpg
The-animals-painted-on-this-artists-contorted-models-will-stir-your-mind-6034bc8187c1f__700.jpg
The-animals-painted-on-this-artists-contorted-models-will-stir-your-mind-6034bc83890d2__700.jpg
The-animals-painted-on-this-artists-contorted-models-will-stir-your-mind-6034bc766833c__700.jpg
The-animals-painted-on-this-artists-contorted-models-will-stir-your-mind-6034bc5886156__700.jpg
The-animals-painted-on-this-artists-contorted-models-will-stir-your-mind-6034bc6957714__700.jpg
The-animals-painted-on-this-artists-contorted-models-will-stir-your-mind-6034bc7277431__700.jpg
The-animals-painted-on-this-artists-contorted-models-will-stir-your-mind-6034bc8788699__700.jpg
The-animals-painted-on-this-artists-contorted-models-will-stir-your-mind-6034bc9181663__700.jpg
The-animals-painted-on-this-artists-contorted-models-will-stir-your-mind-6034bc9582841__700.jpg
The-animals-painted-on-this-artists-contorted-models-will-stir-your-mind-6034bca38bf2c__700.jpg
The-animals-painted-on-this-artists-contorted-models-will-stir-your-mind-6034bca186f63__700.jpg
The-animals-painted-on-this-artists-contorted-models-will-stir-your-mind-6034bca574771__700.jpg