văn hoá dân tộc

  1. A

    Những điều bình thường ở những quốc gia này nhưng rất hiếm gặp ở những quốc gia khác

    Có rất nhiều thứ gắn kết chúng ta bất kể chúng ta có thể sống ở những nơi nào trên thế giới. Càng nhìn kỹ, bạn càng nhận ra rằng mỗi người đều có những điểm kỳ quặc của riêng mình. Tất cả sự độc đáo và kỳ lạ của cá nhân đó cộng lại với những người khác, cho đến khi bạn suy nghĩ và nhận ra rằng...