tai nạn hy hữu

  1. R

    Cảm giác khi bạn là người được chọn

    Có những ngày, cảm giác như cả thế giới đang chống lại bạn và bạn sẽ đối mặt với nó như thế nào. Đôi khi, ông trời chơi một trò chơi xấu xa với họ bằng cách chỉ nhắm mục tiêu vào họ và kiểu như chỉ làm cho mưa trên đầu họ. Những lúc như vậy bạn sẽ bực tức, xả hết cơn giận hay chỉ im lặng chịu...