nghệ thuật ghép ảnh

  1. A

    Nhìn những thứ bình thường bằng đôi mắt khác thường

    Tên tôi là Herri Susanto và tôi đến từ Bali, Indonesia. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi quyết định học về chỉnh sửa ảnh - đó là khoảng 5 năm trước. Lúc đó, tôi muốn chỉnh sửa ảnh của con gái mình. Điều quan trọng nhất đối với tôi là tạo ra một cái gì đó khác biệt với những bức ảnh đã qua chỉnh sửa...