làm tượng thuỷ tinh

  1. R

    Tôi làm những bức tượng nhỏ bằng thủy tinh

    Hôm nay tôi viết bài này để chứng minh cho mọi người và trước hết là với bản thân tôi rằng thế giới của các sản phẩm từ thủy tinh là vô cùng lớn. Có đủ kỹ năng làm đèn tốt, mỗi nghệ sĩ đều có cơ hội biến bất kỳ ý tưởng nào thành hiện thực. Ví dụ, bước tiếp theo trong quá trình phát triển khả...