goldendoodle

  1. A

    Loài chó lai Goldendoodle cực kì đáng yêu

    Goldendoodle là một giống chó lai có nguồn gốc ở Canada hoặc Hoa Kỳ, được tạo ra bằng cách lai tạo Golden Retriever với chó săn vịt. Kể từ năm 2005, Goldendoodle đã được sử dụng làm vật nuôi, chó dẫn đường, chó trị liệu, chó tìm kiếm và chó cứu hộ, vì chúng đã thừa hưởng trí thông minh của chó...