dãy núi dolomitic alps

  1. G

    Chuyến đi bộ đường dài ở dãy núi Dolomitic Alps

    Chúng tôi đã hoàn thành việc đi bộ đường dài trên dãy núi Dolomitic Alps của Ý, mất 6 ngày và 5 đêm. Hoàn thành 150 km trong 6 ngày trên con đường mòn trên núi cao với độ cao hơn 7000 m này chắc chắn không phải là một cuộc đi bộ trong công viên. Nó đòi hỏi phải chuẩn bị tinh thần và thể chất...