cầu thang

  1. Z

    Những kiến trúc được thiết kế chỉ khiến bạn có thể lắc đầu mỉm cười

    Chúng tôi nghĩ rằng nếu đây là một không gian trong nhà, hoặc ngoài trời, là 1 cái cầu thang dù dài hay ngắn nó phải phục vụ chức năng của nó và đáp ứng được nhu cầu của con người. Đầu tiên, nó sẽ đưa chúng ta lên và xuống ít nhất một hai bậc nhưng nó phải an toàn. Nhưng hóa ra, một số nhà...