sáng tạo nghệ thuật

  1. ngocmuoi

    30 bức chân dung động vật được vẽ bằng màu nước và bút chì

    Ashley McDonald là một nghệ sĩ 19 tuổi sống tại New Zealand và anh thích sáng tạo nghệ thuật bằng nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm bút chì và sơn màu nước. Anh luôn quan tâm đến vẻ đẹp của thiên nhiên đặc biệt là động vật. Ashley McDonald hiện đang học năm thứ hai đại học, đang theo học Cử...